+45 96 96 80 60 jn @ rodet.dk

Generelle betingelser

Rod i penge og jura? Generelle betingelser

Generelle betingelser

Posted By admin

Herunder er vore generelle forretningsbetingelser for alle forhold mellem klienten og os

Juridisk enhed

Dansk IT, Data & Lovrådgivning IVS

(Binavn: Rodet IVS)

Virkelyst 15A

9400 Nørresundby

CVR: 38 45 76 24

Tlf: 96 96 80 60

Aftalen

Klintens aftale indeholder altid samtlige punkter, der er aftalt. Hverken mere eller mindre.

Har klienten misforstået eller ikke accepteret en fremsendt aftale, er den dermed ikke gældende.

 

Betaling

Vi påtager os ingen eksekvering af nogen former for ydelser, før betalingen for ydelsen har fundet sted. Ved incasso-sager vurderer vi muligheden for at kunne opfylde klientens krav, før der aftales en pris. Vi varetager ikke eksterne incasso-sager, men rådgiver altid gerne herom. Opnås der ikke fuld eller delvis indfrielse fra klientens incassokrav, hæfter klienten for vore udgifter i forbindelse med dialog foretaget for klienten.

Vores klientkonto er hos Dronninglund Sparekasse.

Reg.nr.: 9044 • Kontonr.: 000 174 8319

IBAN: DK9690440001748319

BIC-kode: DRONDK21

 

Dokumentation

Vi søger i så vidt som det er os muligt, altid at kunne dokumentere løste opgaver, således klienten kan videreformidle vore anbefalinger med fyldestgørende dokumentation, som en vigtig beslutningsfaktor i enhver proces.

 

Fortrolighed

Vi er underlagt tavshedspligt og vil i den forbindelse altid gerne udstede en fortroligheds erklæring til dig, hvis du skal have analyseret, beregnet eller på anden måde behandlet dine fortrolige data hos os. Dine data opbevares ikke lokalt med i et lukket cloudbaseret system, der ligeledes søges skjult. Altså opbevarer vi hverken dine personlige data eller oplysninger om dit selskab på interne computere eller harddiske. Ligeledes er printede data ikke tilgængelige ved anden indtrængen på vores adresse.

Desuden er vi både vores egen Databehandlingsrådgiver samt din mulige fremtidige eksterne Databehandlingsrådgiver. (DPO) Dataansvarlig; Johnny Nielsen

Dine data opbevares ikke krypteret og i maximalt 5 år efter endt sag og anvendes ikke til hverken statistik eller anden intern eller ekstern databehandling.

Alle data der sendes ud af huset vil udelukkende foregå efter aftale med den enkelte klient. Disse sendes så vidt muligt altid krypteret.

 

Ansvarsfraskrivelse

Vi anser klienters sager som værende en del af klientens egen beslutning. Vi påtager os aldrig anbefalinger vi ikke kan stå inde for og oplyser så vidt muligt alternativer og risikofaktorer i forbindelse med alle solgte services. Eksempelvis godkender vi ikke et budget eller et årsregnskab, men anbefaler klienten ud fra dokumentation der vedrører disse konsekvenser, ved alle typer opgaver. Det er klientens eget ansvar, at godkende eller at på samme måde afvise en anbefaling.

 

Cookies

Vi anvender naturligvis cookies i et begrænset omfang, så vi kan optimere vores hjemmeside løbende. Disse cookies er anvendt eksempelvis i forbindelse med annoncering via Google AdWords og Facebook.

 

Reklamation

Vi påtager os altid det fulde ansvar for vores del af en misforståelse og vil altid søge at løse en reklamation ved en samtale. En mindelig ordning er altid at ønske og skulle der mod vores forventning ikke opnås enighed mellem parterne anbefaler vi mediation, hvor klager selv afholder udgifterne herfor.

 

Tvister

Vi forbeholder os retten til, at påkræve alle tvister afgjort ved Sø- & Handelsretten i København.

%d bloggers like this: